Kwaliteit

certificates_2020.jpg

Citroenzuur, natriumcitraten en citroenzuuroplossingen worden volgens de hoogste normen in de voedings- en farmaceutische industrie geproduceerd. Ze voldoen altijd aan de eisen van de verschillende specificaties en tests op grond van EP, USP, JP en FCC.

Alle processen en taken zijn vastgelegd in GMP-voorschriften. Die voorschriften zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en eisen van klanten. De GMP-voorschriften worden aangevuld met HACCP. Hierbij worden door middel van een risicoanalyse de kritische parameters vastgesteld die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het product en de voedselveiligheid, die aan de hand van een beheerplan worden gecontroleerd.

Citroenzuur van Citrique Belge voldoet altijd aan de hoogste kwaliteitsnormen. We besteden speciale aandacht aan de zuiverheid van het geleverde citroenzuur. Een speciale test op fysische zuiverheid garandeert een zuiver product van de allerhoogste kwaliteit. Zo kunnen wij onze klanten een probleemloos gebruik van citroenzuur garanderen.

Kwaliteit begint bij goed opgeleide werknemers. Alle processen bij Citrique Belge worden uitgevoerd door professionele werknemers. GMP-voorschriften en HACCP-beginselen dragen bij aan die kwaliteit en vormen aldus een intrinsiek onderdeel van de opleiding.

Het toezicht op het proces begint al bij de grondstoffen. Door de keuze van de juiste grondstoffen op basis van uitgewerkte specificaties en een uitgebreide beoordeling van de leverancier worden de mogelijke risico's tot een absoluut minimum beperkt. De grondstoffen, hulpgoederen en verpakkingsmaterialen worden verder getest, waardoor de kwaliteit gegarandeerd wordt. De productieprocessen voor de fermentatie, isolering, raffinage en de productie van nevenproducten worden voortdurend gecontroleerd met procesanalyses.

Een groep van speciaal daartoe opgeleide laboratoriummedewerkers voert aan het einde van het productieproces de analyses van het eindproduct uit en ziet er, samen met de Kwaliteitsafdeling, op toe dat aan alle specificaties en klanteneisen wordt voldaan.