Duurzaamheid

Bij de uitvoering van onze activiteiten besteden wij veel aandacht aan milieuduurzaamheid.

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze klanten, werknemers, de samenleving en het milieu. Ons milieubeleid en onze milieunormen hebben betrekking op al onze activiteiten en zijn erop gericht om bij alle belangrijke beslissingen milieuoverwegingen te laten meetellen.

We zijn trots op onze ggo-vrije producten. We maken uitsluitend gebruik van ggo-vrije grondstoffen om al onze klanten een 100% natuurlijk, ggo-vrij citroenzuur te kunnen leveren.

Onze producten zijn ecologisch veilig en vervaardigd aan de hand van fermentatieprocessen op basis van hernieuwbare koolhydraatbronnen. Alle producten zijn biologisch afbreekbaar. Aangezien ze biologisch afbreekbaar en veilig voor het milieu zijn, worden al onze co-producten ook in de landbouw en de bouwsector gebruikt. Op die manier sluiten we de kring van hernieuwbare grondstoffen.

We streven naar een efficiënter energiegebruik, een lagere uitstoot en een efficiënt watergebruik, wat ten goede komt aan het milieu, onze klanten, de gemeenschap en ons bedrijf.

Water is een essentieel bestanddeel voor de productie van citroenzuur. Omdat we weten hoe kostbaar water in onze lokale gemeenschap is, behandelt Citrique Belge oppervlaktewater voor specifiek gebruik en wordt water zo veel mogelijk hergebruikt. Op die manier blijft grondwater behouden voor gebruik door de lokale gemeenschap. We hebben een uiterst geavanceerd afvalwaterzuiveringsplan en streven naar optimale recycling van alle afvalstromen.

Ons interne auditprogramma voor compliance ziet erop toe dat we de voorschriften inzake milieu- en voedselveiligheid, kwaliteit en gezondheid en veiligheid naleven.

Door ons voortdurend aan te passen aan een veranderende economische en sociale omgeving, zorgen we ervoor dat we een duurzame, concurrerende en winstgevende onderneming zijn. Dat is in het belang van onze businesspartners, onze werknemers en de lokale gemeenschap waarin we werkzaam zijn.