Testen Energiecentrale WKK

Fri 11-10-2019

Onze nieuwe energiecentrale nadert zijn voltooiing.

Sinds eind augustus wordt onze nieuwe energiecentrale WKK (warmtekrachtkoppeling) volop getest. In vaktermen wordt dit ook “Commissioning” genoemd. De Commissioning bestaat uit twee onderdelen: Cold Commissioning (periode van augustus tot en met oktober), gevolgd door Hot Commissioning (periode van oktober tot en met december).

Commissioning is een Engelse term die in de procestechniek wordt gebruikt voor controle van installaties voordat deze in gebruik worden genomen. Commissioning is een verzameling van activiteiten waarbij een bevoegd persoon controleert of de installaties voldoen aan de gewenste functionaliteiten, kwaliteits- en veiligheidseisen.

Concreet werden tijdens de Cold Commissioning van de afgelopen maanden de volgende zaken getest:  de signalen tussen de PLC en de apparatuur, koude reiniging van de leidingsystemen, in bedrijfname van de  hulpsystemen en testen van de voedingswater-, afvalwater- en chemiedoseringspompen.

Vanaf week 42 zal gestart worden met de Hot Commissioning voor bepaalde delen. Dit houdt onder andere in: het uitblazen van de stoomleidingen, testen van de niveau-, druk- en temperatuurregeling van de voedingswatertank/ ontgasser, testen van de regeling voedingswaterpompen, testen van de gascompressor en Gasturbine.

Het zou dus kunnen dat je een gasgeur waarneemt in de buurt van de WKK de komende weken. Deze gecontroleerde gasontsnapping hangt samen met het starten en stoppen van de gascompressor.

De stoom die tijdens de commissioning wordt uitgeblazen, kan nog niet aan onze fabriek worden geleverd en wordt dus uitgeblazen. Je zal mogelijks dus grote stoomwolken boven de fabriek zien hangen. Deze stoomwolken bestaan uit water en zijn dus geurloos en onschadelijk.

Van zodra beide fasen zijn afgerond zal gestart worden met het proefdraaien. In de planning is dit voorzien voor begin december.

Deze testen worden opgevolgd door deskundigen om alles in goede banen te leiden maar bij vragen mag je steeds contact opnemen met compliance@citriquebelge.com of 016 80 66 00.