Mee sparen voor de Tovertafel van vzw 't Prieeltje

Thu 29-08-2019

De verkoop van de extra Suikerrock tickets heeft maar liefst 640 euro opgebracht. Dit bedrag zal integraal aan ‘t Prieeltje worden geschonken, een kleinschalig dagverblijf in Hakendover voor (nog) niet schoolgaande, mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen tussen 0 en 21 jaar. De medewerkers van ‘t Prieeltje zijn ons heel dankbaar, ze zijn namelijk aan het sparen voor educatief materiaal…

Dankzij de verkoop kunnen we ons steentje bijdragen aan de aankoop van een tovertafel. Dit is een digitaal computersysteem dat magische projecties toont op tafeloppervlaktes of vloeren. De magie van het toestel nodigt iedereen uit om actief te bewegen en zeker niet stil toe te kijken!

Dank jullie wel!