Gezuiverd bedrijfsafvalwater voor land- en tuinbouwers

Fr 26-06-2020

Water is schaars, daarom zuiveren en herbruiken we zo veel mogelijk bedrijfsafvalwater!Landbouwers komen in deze tijden van droogte in de problemen om hun gewassen van voldoende water te voorzien. Citrique Belge probeert hierin te helpen door het gezuiverde bedrijfsafvalwater beschikbaar te stellen voor landbouwtoepassingen. Sinds 21 juni gebeuren er afhalingen op de nevensite FaB/IWZI op de Ambachtenlaan.